Kees Riemersma

Kees Riemersma (1965) is stembevrijder.

Vanuit zijn passie voor het zingen en voor mensen, hij werkt tevens als begeleider in de zorg, en zong jarenlang op semi-professioneel niveau als tenor in diverse vocale ensembles, ontdekte hij in 2013 zijn ware bestemming in stembevrijding.

Met een open hart en met respect voor wie je bent nodigt hij je uit om ten volle uitdrukking te geven aan wie je werkelijk bent, en expressie te geven aan wat er in jou leeft.

Hij moedigt je van harte aan om je leven ten volle te leven.

“Een van mijn eerste herinneringen die ik heb als kind is dat ik, als kleine peuter op de wc begon te neurien en voor het eerst mijn eigen stem, mijn eigen zingen hoorde. Het was een magische ervaring, vol verwondering was ik en wist niet waar die muziek vandaan kwam maar het voelde zo fijn... dit wilde ik weer ervaren, en laten horen, steeds weer opnieuw!

Het leven neemt dan zijn gang en ik werd ingenieur en later hulpverlener. Als ingenieur gaf ik twee jaar les in Afrika, en het was uitermate inspirerend om met jonge mensen te werken aan hun toekomst, en tevens ondekte ik de prachtige Afrikaanse muziek.

In mijn werk als hulpverler in de psychiatrie voelde ik vaak dat ik graag meer zou willen betekenen voor mensen, en door middel van een muziekproject kwam deze droom een stapje dichterbij.

Echter pas toen ik de psychiatrie had verlaten en door een levensgebeurtenis kreeg ik ineens de volle ruimte om mijn echte talent en levensmissie te ontdekken.

Nu kan ik ik van harte zeggen dat ik met stembevrijding anderen inspireer om uiteindelijk thuis te komen bij zichzelf en om hun eigen passie en droom te volgen, en zo het leven ten volle te leven, in al zijn schoonheid.

Het plezier en de vreugde welke ik zelf beleef aan zingen en ook aan dansen, en de diepe wens om dit te delen met anderen vormt de basis en inspiratie voor mijn werk”.

Kees is vader van twee zoons en woont in Zwolle.